PlanMotion Vraagrooster

De Zorgprofessional achter de toetsen

X Uw kwaliteit van zorg vertaald naar benodigde bezetting per dag, per dagdeel, per team en deskundigheid.
X Effecten van veranderende zorgvraag op de benodigde personele bezetting meteen inzichtelijk.
X Benodigde bezetting op basis van de vraag naar zorg als fundament voor uw operationele rooster.
X Integraal onderdeel van de PlanMotion Capaciteitsplanning Suite.